Veri Gizliliği Ve Siber Güvenlik

Veri gizliliği

Veri Gizliliği Ve Siber Güvenlik: Bugün hemen hemen herkesin hayatında yerini alan internet, bilgilerimizi korumak adına veri gizliliği konusunu da ön plana çıkarmaktadır. Veri gizliliği, kişisel veya kurumsal bilgilerin yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması anlamına gelir. Bu önemli kavram, bireysel ve kurumsal düzeyde pek çok soruna sebep olan veri gizliliği ihlalleri ve siber güvenlik tehditleriyle mücadelede de büyük bir öneme sahiptir.

Veri Gizliliği Nedir?

Veri gizliliği, kişisel veya kurumsal verilerin izinsiz erişime, kullanıma veya yayılmasına karşı korunması sürecidir. Günümüzde veri gizliliği, bireyler için önemli bir konu haline gelmiştir çünkü teknolojik gelişmeler ve internet kullanımının artmasıyla birlikte kişisel verilerimize erişim kolaylaşmıştır. Kişisel veriler, ad, soyad, adres, telefon numarası gibi doğrudan tanımlayıcı bilgilere ek olarak, banka hesap bilgileri, sağlık verileri ve diğer hassas bilgileri içerebilir. Bu nedenle, veri gizliliği, kişisel ve kurumsal güvenlik için son derece önemlidir.

Veri gizliliği, hem bireyler hem de kurumlar için önemli bir konu olmasıyla birlikte, yasal ve etik bir sorumluluktur. Bireyler, kişisel verilerinin izinsiz olarak kullanılmasını önlemek için veri gizliliğine dikkat etmelidir. Kurumlar ise, müşteri bilgilerini ve ticari sırlarını korumak amacıyla veri gizliliği politikaları oluşturmalı ve uygulamalıdır.

Veri gizliliğini korumak için birçok yöntem ve önlem bulunmaktadır. Bu önlemler arasında güçlü parolalar kullanmak, güvenli internet bağlantıları tercih etmek, güncel ve güvenilir yazılımlar kullanmak, düzenli veri yedeklemesi yapmak ve çalışanlara veri güvenliği eğitimi vermek yer almaktadır.

 • Veri gizliliği, kişisel ve kurumsal güvenlik için büyük önem taşır.
 • Güçlü parolalar kullanmak ve güvenli internet bağlantıları tercih etmek veri gizliliğini korumada etkilidir.
 • Veri gizliliği ihlalleri ciddi sonuçlar doğurabilir ve itibar kaybına neden olabilir.
Veri Gizliliği Önemi Veri Gizliliği İhlalleri ve Sonuçları
Veri gizliliği, kişisel ve kurumsal güvenlik açısından kritik bir öneme sahiptir. Kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve diğer suçlara zemin hazırlayabilir. Kurumsal verilerin ise sızması, ticari sırların ifşa olması, rekabet avantajının kaybedilmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Veri gizliliği ihlalleri, hem bireyler hem de şirketler için olumsuz sonuçlar doğurabilir. İhlallere maruz kalan bireyler, itibar kaybı, maddi kayıplar ve hukuki sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Kurumsal veri ihlalleri ise müşteri güvenini zedeler, şirketin itibarını olumsuz etkiler ve büyük maddi kayıplara yol açabilir.

Veri Gizliliğinin Önemi

Veri gizliliği, günümüzde özellikle teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte daha da önem kazanan bir konudur. Kişisel verilerin korunması, bireylerin mahremiyetini ve özel yaşantısını güvence altına almayı amaçlar. Günümüzde birçok insan, çeşitli platformlarda ve uygulamalarda kişisel bilgilerini paylaşmaktadır. Ancak bu bilgilerin ne şekilde kullanıldığı ve korunduğu konusu, kullanıcılar tarafından genellikle göz ardı edilmektedir.

Veri gizliliğinin önemi, bireylerin mahremiyetini korumakla birlikte aynı zamanda güvenli bir dijital ortam yaratmayı hedefler. Kişisel verilerin izinsiz kullanılması veya yetkisiz erişime maruz kalması durumunda, bireyler ciddi zararlarla karşılaşabilir. Bunlar arasında kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık, itibar kaybı ve özel yaşamın ifşa edilmesi gibi durumlar yer almaktadır.

Veri gizliliğinin önemi, sadece bireylerin değil aynı zamanda işletmelerin ve kurumların da dikkate alması gereken bir konudur. Birçok şirket, müşteri verileri veya ticari sırları gibi önemli bilgilere sahiptir. Bu bilgilerin güvenli bir şekilde saklanması ve yetkisiz kişilerin erişiminden korunması, şirketlerin rekabet avantajını ve güvenilirliğini sağlamada büyük rol oynamaktadır.

 • Veri gizliliği, bireylerin mahremiyeti ve kişisel bilgilerinin korunması açısından büyük bir öneme sahiptir.
 • Kişisel verilerin izinsiz kullanılması veya yetkisiz kişilerin erişimi, ciddi zararlara yol açabilir.
 • İşletmelerin de müşteri verileri veya ticari sırlarının korunması için veri gizliliğine dikkat etmeleri gerekmektedir.
Veri Gizliliğinin Önemi
Kişisel mahremiyetin korunması: Veri gizliliği, bireylerin özel yaşamlarının korunmasını sağlar. İnternet üzerinde yapılan her bir işlem veya paylaşılan her bir bilgi, bir şekilde birileri tarafından izlenebilir veya kaydedilebilir. Veri gizliliği politikaları ve önlemleri, kişisel mahremiyetin korunmasını amaçlar ve bu bilgilerin izinsiz kullanımını engeller.
Kişisel verilerin güvenliği: Veri gizliliği, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve yetkisiz kişilerin erişiminden korunmasını sağlar. Birçok insan, çeşitli platformlarda ve uygulamalarda kişisel bilgilerini paylaşmaktadır. Veri gizliliği önlemleri, bu bilgilerin izinsiz kullanılmasını veya kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engeller.
İşletmelerin rekabet avantajı: Veri gizliliği, işletmelerin müşteri verileri veya ticari sırları gibi önemli bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlar. Müşteri bilgilerinin çalınması veya ifşa edilmesi durumunda, bir şirketin güvenilirliği ciddi şekilde zarar görebilir. Veri gizliliği politikaları ve önlemleri, işletmelerin rekabet avantajını ve güvenilirliğini korumasına yardımcı olur.

Veri Gizliliği İhlalleri Ve Sonuçları

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, veri gizliliği ihlalleri de artış göstermektedir. Veri gizliliği, bireylerin veya kuruluşların kişisel veya hassas verilerinin yetkisiz erişim, kullanım veya ifşa edilmesini önlemeyi amaçlayan bir kavramdır. Bu ihlallerin farklı sonuçları olabilir ve bireylerin güvenini sarsabilir.

Veri gizliliği ihlallerinin bir sonucu olarak, bireylerin kişisel bilgileri yetenekli kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Bu durum, kimlik avı, dolandırıcılık ve diğer kötü niyetli eylemlere sebep olabilir. İhlaller ayrıca şirketlerin itibarını zedeler ve müşteri güvenini sarsar. Bu da müşterilerin şirkete karşı olan bağlılığını azaltabilir ve rekabetçi bir pazarda rekabet avantajını olumsuz yönde etkileyebilir.

Veri gizliliği ihlallerinin bazı diğer sonuçları arasında yasal sorunlar da bulunmaktadır. Bir kuruluşun veri koruma yasalarını ihlal etmesi, ciddi cezalar ile karşılaşmasına neden olabilir. Ayrıca, müşterilerin kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi durumunda, bireyler şirkete karşı dava açma hakkına sahip olabilir. Bu da ek maliyetlere ve hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir.

 • Veri gizliliği ihlallerinin ana nedenleri arasında siber saldırılar, kötü amaçlı yazılımlar, çalışan hataları veya kötü niyetli içerideki tehditler bulunmaktadır.
 • Veri gizliliği ihlallerini önlemek için kuruluşlar, güvenlik önlemlerini güçlendirmeli ve hassas verileri korumak için etkili politikalar ve prosedürler geliştirmelidir.
 • Veri gizliliği ihlallerinin etkilerini en aza indirmek için şirketler, zorunlu bildirimler ve müşterilerle iletişim kurarak şeffaflık sağlamalıdır.
Veri Gizliliği İhlalleri Sonuçları
Kimlik avı Finansal kayıplar, itibar kaybı
Yetkisiz veri erişimi Müşteri güveninin azalması, yasal sorunlar
Kötü niyetli içeriden tehditler Güvenlik açıkları, maliyet artışı

Siber Güvenlik Nedir?

Siber güvenlik, bilgisayar sistemlerinin ve verilerinin siber saldırılardan korunmasıyla ilgili bir daldır. Siber saldırılar, kötü niyetli kişilerin bilgisayar ağlarına ve sistemlerine izinsiz erişim sağlayarak, veri hırsızlığı, veri değiştirme veya kullanıcıları hedef alan saldırılar gibi zararlı faaliyetlerde bulunmalarını içerir. Siber güvenlik, bu saldırıları önlemek, tespit etmek ve engellemek için kullanılan yöntemler, teknikler ve stratejileri içerir.

Siber güvenlik, günümüzde artan dijital tehditlerle başa çıkmak için son derece önemlidir. Hükümetler, şirketler ve bireyler, siber saldırılarla karşı karşıya gelebilecekleri riskleri minimize etmek için etkili bir siber güvenlik stratejisi benimsemelidir. Siber güvenlik, bilgi güvenliği, ağ güvenliği, veri güvenliği, yazılım güvenliği ve fiziksel güvenlik gibi farklı alanları kapsar.

Bu alanda çalışan profesyoneller, güvenliği artırmak için çeşitli teknolojileri, yöntemleri ve prosedürleri kullanır. Bunlar arasında güvenlik duvarları, antivirüs programları, şifreleme, erişim kontrol listeleri ve ağ güvenlik protokolleri gibi çeşitli araçlar bulunmaktadır. Siber güvenlik uzmanları, mevcut tehditleri değerlendirir, zayıf noktaları tespit eder ve güvenlik açıklarını kapatmak için önlemler alır.

 • Veri güvenliği sağlanmalıdır.
 • Ağlardaki güvenlik önlemleri güçlendirilmelidir.
 • Kullanıcıların bilinçlenmesi için eğitimler düzenlenmelidir.
Güvenlik Önlemleri Açıklama
Parola Güvenliği Güçlü ve karmaşık parolalar kullanarak kullanıcı hesaplarının güvenliğini sağlar.
Yazılım Güncellemeleri Bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklarını kapatarak saldırılara karşı koruma sağlar.
Veri Şifreleme Hassas verilerin şifrelenerek korunmasını sağlar ve yetkisiz erişimi zorlaştırır.

Siber Tehditler Ve Tehdit Aktörleri

Siber dünyada güvenlik, günümüzde önemli bir konu haline gelmiştir. İnternetin yaygın kullanımıyla birlikte siber tehditler de artmıştır. Siber tehditler, siber uzayda gerçekleştirilen kasıtlı saldırılar ve zararlı yazılım faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Tehdit aktörleri ise bu saldırıları gerçekleştiren ve siber güvenliği tehlikeye atan kişi veya gruplardır.

Siber tehditlerin çeşitli kaynakları bulunmaktadır. Bunlar arasında siber suçlular, devlet destekli aktörler, hacker grupları, terör örgütleri ve içeriden tehditler gibi farklı gruplar yer almaktadır. Siber suçlular, kişisel veri hırsızlığı, şantaj, fidye yazılımları gibi amaçlarla saldırılar düzenlerken, devlet destekli aktörler devlet veya uluslararası casusluk faaliyetlerinde bulunabilir. Hacker grupları ise genellikle popüler kurumları veya hedefleri hedef alan saldırılar gerçekleştirebilir.

Siber tehditlerin sonuçları oldukça ciddi olabilir. Saldırıya uğrayan bir kurum, maddi kayıp yaşayabilir, itibarını kaybedebilir veya müşteri verilerinin sızdırılması gibi sonuçlarla karşılaşabilir. Aynı zamanda siber tehditler, devlet güvenliğini de tehlikeye atabilir ve ulusal güvenlik açıklarına neden olabilir. Bu nedenle siber güvenlik önlemlerinin alınması ve tehdit aktörlerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

 • Siber tehditlerin tespiti ve önlenmesi için kurumların güvenlik altyapılarının güncel tutulması gerekmektedir.
 • Güncel antivirüs programları, güvenlik duvarları ve saldırı tespit sistemleri gibi araçlar kullanılmalıdır.
 • Personel eğitimleri düzenlenmeli ve güvenlik bilinci oluşturulmalıdır.
Tehdit Aktörü Tanımı
Hacker Grupları Genellikle popüler kurumları veya hedefleri hedef alan saldırılar gerçekleştiren gruplardır.
Siber Suçlular Kişisel veri hırsızlığı, şantaj, fidye yazılımları gibi amaçlarla saldırılar düzenleyen kişilerdir.
Devlet Destekli Aktörler Devlet veya uluslararası casusluk faaliyetlerinde bulunan kişi veya gruplardır.
Terör Örgütleri Siber uzayı kullanarak propaganda veya saldırı faaliyetleri gerçekleştiren örgütlerdir.

Siber Güvenlik Önlemleri

Siber güvenlik, günümüzde giderek artan bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, siber tehditler de büyük bir hızla yayılmaktadır. Bu tehditler, bilgisayar sistemlerine sızarak hassas bilgileri ele geçirme, kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla sistemlere zarar verme gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden, siber güvenlik önlemleri almak son derece önemlidir.

Siber güvenlik önlemleri, siber tehditlerden korunma amacıyla alınan tedbirleri kapsar. Bu önlemler, bilişim sistemleri ve ağlarının güvenliğini sağlamak, yetkisiz erişimleri engellemek ve veri gizliliğini korumak için uygulanır. Siber güvenlik önlemleri, hem bireyler hem de kurumlar tarafından alınmalıdır. Bu önlemler, aşağıda belirtilen bazı adımları içermektedir:

 1. Bilgisayar sistemlerinde güncel antivirüs programlarının kullanılması
 2. Güçlü ve karmaşık şifrelerin kullanılması
 3. Bilgisayar sistemlerinin düzenli olarak güncellenmesi
 4. E-posta ve internet kullanımında dikkatli olunması

Bu önlemler, siber tehditlerin en aza indirgenmesine yardımcı olur ve bilgisayar sistemlerinin güvende kalmasını sağlar. Ayrıca, kişisel verilerin güvende tutulması, veri gizliliğinin ihlal edilmesini önler. Siber güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda, ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Siber saldırılara maruz kalan kurumlar, itibar kaybı, maddi zararlar ve hukuki sorunlarla karşılaşabilir. Bu nedenle, siber güvenlik önlemlerine gereken önem verilmelidir.

Güvenlik Önlemi Açıklama
Antivirüs Programları Kullanımı Bilgisayar sistemlerini kötü niyetli yazılımlardan koruyan programlardır.
Güçlü Şifreler Kullanımı Karmaşık şifrelerin kullanılması, yetkisiz erişimleri engellemeye yardımcı olur.
Sistem Güncellemeleri Bilgisayar sistemlerinin güncel olması, yeni tehditlere karşı koruma sağlar.
Dikkatli Internet Kullanımı Bilinmeyen kaynaklardan indirilen dosyalardan ve şüpheli sitelerden uzak durulması önemlidir.

Veri Güvenliği Ve Yönetmeliği

Bugünün dijital çağında, veri güvenliği organizasyonlar ve bireyler için son derece önemlidir. Veriler, birçok değerli bilgiyi içerir ve güvenliği sağlanmadığında hem işletmelere hem de bireylere ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle, veri güvenliği konusunda etkili bir yönetmelik uygulaması gerekmektedir.

Veri güvenliği yönetmeliği, verilerin toplanması, kullanılması, depolanması ve paylaşılması gibi konuları düzenleyen bir dizi kuralları içerir. Bu yönetmelikler, veri güvenliği ihlallerinin önlenmesini ve verilerin gizliliğinin korunmasını hedefler. Aynı zamanda bilgi güvenliği politikalarının belirlenmesi, veri ihlallerinin raporlanması ve siber saldırılara karşı önlemlerin alınması gibi konuları da kapsar.

Veri güvenliği yönetmeliği, çeşitli sektörlerdeki işletmeleri ve kurumları kapsar. Bu yönetmeliğe uymak zorunludur ve uyulmaması durumunda ciddi cezalar uygulanabilir. İşletmeler, verilerin güvenliğini sağlamak için güçlü şifreleme yöntemleri kullanmalı, güvenlik duvarları ve antivirüs yazılımları gibi önlemler almalı ve çalışanlarına veri güvenliği eğitimleri vermelidir.

 • Veri güvenliği yönetmeliği işletmeler üzerinde önemli bir yasal yükümlülük getirir.
 • Güçlü şifreleme yöntemleri, verilerin güvenliğini sağlamada etkili bir yöntemdir.
 • Veri güvenliği yönetmeliğine uymayan işletmelere ciddi cezalar verilebilir.
Veri Güvenliği Yönetmeliğinin Önemi
1. Veri güvenliği yönetmeliği, verilerin gizliliğini ve güvenliğini korur, böylece işletme ve bireylerin itibarını güvence altına alır.
2. Veri güvenliği yönetmeliği, veri ihlallerinin önlenmesini ve bu gibi olayların raporlanmasını sağlar.
3. Veri güvenliği yönetmeliğine uymak, işletmelerin siber saldırılara karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur.

Veri Gizliliği Ve İnternet Kullanımı

Veri gizliliği ve internet kullanımı günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte, internet üzerindeki veri paylaşımı da artmıştır ve bu durum beraberinde birçok sorunu da getirmiştir. Veri gizliliği, kişisel veya kurumsal verilerin izinsiz olarak erişilmesini ve paylaşılmasını engellemeyi amaçlar. Bu nedenle, internet kullanıcılarının gizliliklerini korumak için dikkat etmeleri gereken bazı önemli unsurlar vardır.

Birincisi, güvenilir internet sitelerini kullanmaktır. İnternet üzerinde birçok sahte veya güvensiz web sitesi bulunmaktadır. Bu siteler, kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmak veya kötü amaçlı yazılım yüklemek için kullanılır. Bu nedenle, güvenilir sitelerden indirme yapmak ve kişisel bilgilerinizi sadece güvendiğiniz sitelerle paylaşmak önemlidir. Ayrıca, internet tarayıcınızın güvenlik ayarlarını da düzenlemelisiniz.

İkincisi, karmaşık ve güçlü şifreler kullanmaktır. Şifreler, hesaplarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumanın en önemli unsurlarından biridir. Güçlü bir şifre oluşturmak için büyük ve küçük harf, rakam ve sembollerin kombinasyonunu kullanmalısınız. Şifrenizin kolay tahmin edilebilir veya başkaları tarafından kolaylıkla tahmin edilebileceği bir bilgi olmamasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca, farklı internet platformları için farklı şifreler kullanmak da önemlidir.

 • Üçüncüsü, kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olmaktır. İnternet üzerindeki platformlarda, istenmeyen e-postalara veya sosyal medya mesajlarına dikkat etmek önemlidir. Bilinmeyen veya güvenilmeyen kaynaklardan gelen mesajlara veya bağlantılara tıklamamak, dolandırıcılık ve zararlı yazılımlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, internet üzerindeki profilinizdeki kişisel bilgileri sınırlamak veya gizlemek de önemlidir.
Veri Gizliliği Nedir? Veri Gizliliğinin Önemi Veri Gizliliği İhlalleri Ve Sonuçları
Veri gizliliği, kişisel veya kurumsal verilerin izinsiz olarak erişilmesini ve paylaşılmasını engellemeyi amaçlayan bir kavramdır. Veri gizliliği, kişisel ve kurumsal verilerin korunması için son derece önemlidir. İzinsiz erişimler, bilgilerin çalınması veya yanlış ellere geçmesine neden olabilir. Veri gizliliği ihlalleri, ciddi sonuçlara yol açabilir. Kişisel bilgilerin çalınması, maddi ve manevi zararlara neden olabilir. Ayrıca, kurumsal veri ihlalleri şirketlerin itibarını zedeler ve cezai yaptırımlara yol açabilir.

Sık Sorulan Sorular

Veri Gizliliği Nedir?

Veri gizliliği, kişisel veya ticari verilerin yetkisiz erişim veya ifşa edilmesini önlemek için alınan önlemleri ifade eder. Bu önlemler, veri güvenliğini sağlamak ve veri ihlallerini önlemek için kullanılır.

Veri Gizliliğinin Önemi Nedir?

Veri gizliliği, kullanıcıların veya kurumların kişisel ve ticari bilgilerinin korunmasını sağlar. Gizlilik, bireylerin veya kurumların topladıkları verilere güvenmelerini ve bu verilerin kötüye kullanılmasından endişe etmemelerini sağlar.

Veri Gizliliği İhlalleri ve Sonuçları Nelerdir?

Veri gizliliği ihlalleri, veri güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu durumlarda meydana gelir. Bu ihlaller, yetkisiz erişim, veri sızıntısı veya veri hırsızlığı gibi durumları kapsayabilir. Sonuçları arasında kişisel bilgilerin ifşa olması, finansal kayıplar, itibar kaybı ve hukuki sorunlar yer alabilir.

Siber Güvenlik Nedir?

Siber güvenlik, bilgisayar sistemlerini ve ağları kötü amaçlı yazılımlar, siber saldırılar veya diğer tehditlere karşı korumak için alınan önlemleri ifade eder. Bu önlemler, bilgi güvenliğini sağlamak, veri gizliliğini korumak ve siber saldırılardan korunmak için kullanılır.

Siber Tehditler ve Tehdit Aktörleri Nelerdir?

Siber tehditler, bilgisayar sistemlerine veya ağlara zarar vermek için kullanılan yazılım, teknik veya davranışsal saldırılar olarak tanımlanır. Tehdit aktörleri ise bu saldırıları gerçekleştiren bireyler, gruplar veya kuruluşlar olarak ifade edilir. Örnek tehditler arasında virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları ve hacker saldırıları yer alır.

Siber Güvenlik Önlemleri Nelerdir?

Siber güvenlik önlemleri, bilgisayar sistemlerini ve ağları tehditlere karşı korumak için alınan adımları ifade eder. Örnek önlemler arasında güçlü parolalar kullanmak, yazılım güncellemelerini yapmak, güvenlik duvarları kullanmak, veri şifrelemesi uygulamak ve personel eğitimi düzenlemek yer alır.

Veri Güvenliği ve Yönetmeliği Nedir?

Veri güvenliği ve yönetmeliği, veri toplama, kullanma ve saklama süreçlerinde uyulması gereken kuralları ifade eder. Bu yönetmelikler, veri gizliliğini korumak ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak için oluşturulur. Örnek yönetmelikler arasında KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) bulunur.

Veri Gizliliği ve İnternet Kullanımı

Veri gizliliği ve internet kullanımı, kişilerin internetteki veri güvenliğini ve gizliliğini korumalarıyla ilgilidir. Bu, güçlü parolalar kullanma, güvenli internet bağlantıları kullanma, güvenli web sitelerini tercih etme ve bilinçli bir şekilde kişisel bilgilerin paylaşılmasını gerektirir.

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık